UYARI: Online iletişim formlarını kullanırken lütfen başkalarına ait dernek, vakıf ve sendika üyeliği, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet,sağlık veya cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri gibi özel nitelikli kişisel verileri Şirketimize Devamı... iletmeyiniz. EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Anonim Şirketi tarafından; kurumsal ilişkilerin planlanması, icrası ve yönetilmesi, talep ve şikayet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası, talep,şikayet ve önerilerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası, iletişim yönetimi kapsamında bildirim/öneri/ihbar veşikayetlerin incelenmesi, cevaplandırılması gibi amaçlarla kişisel verilerimin ve sağlık, cezamahkumiyet bilgisi, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, siyasi düşünce gibi bilgiler başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerimin Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesini ve iş ortaklarımızla, hissedarlarımızla, tedarikçilerimizle, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilerle ve yine bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak Eczacıbaşı HoldingA.Ş. ile Eczacıbaşı Holding A.Ş. Topluluk Şirketleri ile (Topluluk Şirketleri’nin tüm listesine şu linkten ulaşabilirsiniz: http://www.eczacibasi.com.tr/tr/markalar) ve yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasını kabul ediyorum.
GÖNDER
Ücretsiz Danışma
ve Bilgi Hattı
0800 211 70 67

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama

Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak
No: 5 34394 / Levent, İstanbul
Tel : 0(212) 350 80 00 Faks : 0(212) 350 84 64
İlaç yan etkileri ile ilgili şikayetleriniz için Farmakovijilans birimimize ulaşabilirsiniz.
E-posta: eip.safety@eczacibasi.com.tr Tel: 0(212) 350 84 37